tul logo_75dpi cs-de-fond Neues_Bild logo_cpds

Ve dnech 26. – 27. září 2011 pořádala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, Rakouským kulturním fórem v Praze a Českou pedagogickou společností 3. mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 – Diskurzivně-analytická diskuse.

V roce 2006 a 2008 Technická univerzita hostila významné přednášející z univerzit Spolkové republiky Německo a Švýcarska (prof. Dr. H. Lemberg, prof. Dr. K. Braun, prof. Dr. S. Höhne, prof. Dr. E. Skierra, prof. Dr. J. Oelkers, prof. Dr. A. Pehnke, prof. Dr. D. Waterkamp, Dr. J. Osterloh, Dr. T. Weger). Konference Češi a němci sousedé ve společném státě - výchova a lidovýchova v každodenním soužití (únor 2006) a Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace (červen 2008) se věnovaly zejména otázkám komparace české a německé vzdělávací diskuse v českých zemích. Z obou konferencí vznikla mimo jiné i odborná publikace (Kasper, T., Kasperová, D. Češi, Němci, Židé v národnostním Československu: pohledy na školství a vědu. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-134-1.; Kasper, T. (Ed.). Německé a české reformě pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-397-2.).